Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

 

UWAGA: Nowy system odbioru odpadów od 2018 roku

Przeczytaj informację

Zobacz ulotkę

 

Informacja dot. dostarczania nowych pojemników

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY USTRONIE MORSKIE
Od 01 lipca Gmina Ustronie Morskie jest odpowiedzialna za odbiór nieczystości komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ustronie Morskie. Przedsiębiorstwem, które wygrało przetarg i podpisało umowę na wykonywanie tego zadania, na terenie naszej gminy, jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

 

Infolinia tel. 94 35 14 181, www.eko.ustronie-morskie.pl

Telefony do kontaktu z Miejskim Zakładem Zieleni w Kołobrzegu: 94 35 33 230

 


 

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie

 


 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - grudzień

 


 

Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów - dzwony uliczne

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników

 


 

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

Odbiór odpadów zielonych

 


 

Wniosek o dodatkową usługę

 


 

Informacja za rok 2015 o osiągniętych prze gminę  wymaganych poziomach

 


 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 


 

Miejsca odbioru zużytych baterii i akumulatorów