Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

 

UWAGA: Nowy system odbioru odpadów od 2018 roku

Przeczytaj informację

Zobacz ulotkę

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY USTRONIE MORSKIE
Od 01 lipca Gmina Ustronie Morskie jest odpowiedzialna za odbiór nieczystości komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ustronie Morskie. Przedsiębiorstwem, które wygrało przetarg i podpisało umowę na wykonywanie tego zadania, na terenie naszej gminy, jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

 

Infolinia tel. 94 35 14 181, www.eko.ustronie-morskie.pl

Telefony do kontaktu z Miejskim Zakładem Zieleni w Kołobrzegu: 94 35 33 230

 


 

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie

 


 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - grudzień

 


 

Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów - dzwony uliczne

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników

 


 

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

Odbiór odpadów zielonych

 


 

Wniosek o dodatkową usługę

 


 

Informacja za rok 2015 o osiągniętych prze gminę  wymaganych poziomach

 


 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 


 

Miejsca odbioru zużytych baterii i akumulatorów