Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

 

Jak segragować? - zobacz ulotkę

Infolinia tel. 94 35 14 181, www.eko.ustronie-morskie.pl

 


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Informujemy iż odpady można zostawić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po okazaniu pracownikowi informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- WTOREK w godzinach 1000 - 1700

- CZWARTEK w godzinach 1000 - 1700

- SOBOTA w godzinach 1000 - 1500

 

Od 1 października Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie czynny w dniach:

Czwartek: 900 – 1600

Piątek: 900 – 1600

Sobota: 900 – 1600

 


 

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie - wrzesień / grudzień

 


 

Przypomnienie o koniecznośći złożenia nowej deklaracji od 1 stycznia 2020r.

 


 

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

 


 

Starostwo Powiatowe - zmiany decyzji

 


 

Odpady zielone - przypomnienie

 


 

Informacja o zasadach dostarczania pojemników na działalność

 


 

Odbiór odpadów zielonych

 


 

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów

 


 

Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów - dzwony uliczne

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników

 


 

Miejsca odbioru zużytych baterii i akumulatorów

 


 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego