Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Deklaracja

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Ustronie Morskie pakietu uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Ustronie Morskie uprzejmie informujemy, że na każdym właścicielu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej od dnia 01.05.2019 r. ciąży ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozumieniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązuje jeden druk deklaracji przeznaczony zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Druki deklaracji udostępnione są w wersji papierowej w sekretariacie urzędu gminy przy ul. Rolnej 2 w Ustroniu Morskim. Wersję elektroniczną pobiorą Państwo również ze strony internetowej BIP urzędu gminy http://bip.ustronie-morskie.pl/

 

Druki deklaracji obowiązujące od stycznia 2021r.

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (doc)
Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (pdf)
Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (doc)
Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (pdf)
Deklaracja - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (doc)
Deklaracja - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf)
Deklaracja - użyteczność publiczna (doc)
Deklaracja - użyteczność publiczna (pdf)

 

Wniosek o dodatkową usługę (pdf)