Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Deklaracja

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Ustronie Morskie pakietu uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Ustronie Morskie  uprzejmie informujemy, że na każdym właścicielu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej ciąży ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozumieniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) właściciel nieruchomości to także  współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązuje jeden druk deklaracji przeznaczony zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Druki deklaracji udostępnione są w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu gminy przy ul. Rolnej 2, oraz w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 2 w Ustroniu Morskim.  Wersję elektroniczną pobiorą Państwo ze stron internetowych urzędu gminy:
- na stronie BIP-u  http://bip.ustronie-morskie.pl/
- na stronie www.ustronie-morskie.pl w zakładce „nowy system gospodarki odpadami”.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do dnia 24 czerwca 2013 r. do Urzędu Gminy Ustronie Morskie przy ul. Rolnej 2.

Pobierz druk deklaracji (pdf)

Pobierz druk deklaracji (docx)