Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

 

UWAGA! - fotopułapki (czytaj...)

 


 

Jak segragować? - zobacz ulotkę

Infolinia tel. 94 35 14 181, www.eko.ustronie-morskie.pl

 


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Informujemy iż odpady można zostawić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po okazaniu pracownikowi informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Czwartek: 800 – 1500

Piątek: 800 – 1500

Sobota: 800 – 1500

 

Cennik transportu odpadów wielkogabarytowych z posesji do PSZOK

 


 

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie: kwiecień - grudzień

 


 

Przypomnienie o koniecznośći złożenia nowej deklaracji od 1 stycznia 2021r.

 


 

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników