Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Harmonogram odpadów - POBIERZ

Drodzy Mieszkańcy!

 

W dniu 30.03.2024r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Bardzo Przepraszamy za utrudnienia.

 

PRZYPOMNIENIE

Jak co roku, zapraszamy Mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, zamieszkałych i w części niezamieszkałe do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o przyjście do tut. Urzędu z ostatnim rachunkiem z MWIK w Kołobrzegu.

Stawka za 1 m3 wody wynosi 11,00 zł.

Pomoc przy wypełnieniu deklaracji otrzymają Państwo w tut. Urzędzie
pokój nr 15 - 1 piętro lub telefonicznie pod nr. 94 35 14 181

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Urzędu do 10 lutego 2024r.

Terminy płatności zgodne z Uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- do dnia 15 lutego za styczeń i luty;

- do dnia 15 kwietnia za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 czerwca za maj i czerwiec;

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 października za wrzesień i październik;

- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

Opłata ryczałtowa - do 31 marca każdego roku.

Z terenu Gminy Ustronie Morskie od dnia 01.04.2021r. Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.  

Odpady komunalne pozostałe po segregacji, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie odbierają następujące podmioty:

  • Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60,
  • Zakład Usługowo-Handlowy „JODKAR” Zdzisław Jodko, Krzywopłoty 18, 78-230 Karlino,
  • EKOSAN Sp. z o.o., Chałupy 13 B, 76-024 Świeszyno,
  • ECO-SERWIS Roman Elminowski, ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów.

UWAGA! - fotopułapki (czytaj...)


 

Jak segragować? - zobacz ulotkę


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Informujemy iż odpady można zostawić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po okazaniu pracownikowi informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ul. Kołobrzeska 1b, 78-111 Ustronie Morskie

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

Sobota 8:00 – 15:00

Regulamin - POBIERZ


 

Przypomnienie o koniecznośći złożenia nowej deklaracji od 1 stycznia 2022r.

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników