Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Gospodarka Odpadami

Odbiór odpadów

Dodatkowy odbiór odpadów

Zaplanowane zostały dodatkowe odbiory tworzyw sztucznych i metali. Dla Ustronia są to dni – 17 i 31.07 oraz 14.08

a dla miejscowości  Sianożęty oraz ul. Malechowskiej i ul. Kołobrzeskiej dodatkowe odbiory w dni – 20.07.23, 3 i 17.08.23

UWAGA: ze względu na święto 15.08.23 dodatkowy odbiór plastików z miejscowości Sianożęty oraz ul. Malechowska i ul. Kołobrzeska został przeniesiony z dnia 17.08. 2023 r. na dzień 18.08.2023 r. 

 


 

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

Harmonogram odpadów - POBIERZ

Z terenu Gminy Ustronie Morskie od dnia 01.04.2021r. Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.  

Odpady komunalne pozostałe po segregacji, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie odbierają następujące podmioty:

  • Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60,
  • Zakład Usługowo-Handlowy „JODKAR” Zdzisław Jodko, Krzywopłoty 18, 78-230 Karlino,
  • EKOSAN Sp. z o.o., Chałupy 13 B, 76-024 Świeszyno,
  • ECO-SERWIS Roman Elminowski, ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów.

UWAGA! - fotopułapki (czytaj...)


 

Jak segragować? - zobacz ulotkę


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Informujemy iż odpady można zostawić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po okazaniu pracownikowi informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ul. Kołobrzeska 1b, 78-111 Ustronie Morskie

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

Sobota 8:00 – 15:00

Regulamin - POBIERZ


 

Przypomnienie o koniecznośći złożenia nowej deklaracji od 1 stycznia 2022r.

 


 

Informacja dot. wystawiania pojemników