Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Segregacja

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywna zbiórka zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

Jak segregować odpady:

Ulotka - strona zewnętrzna

Ulotka - strona wewnętrzna

Prawidłowa segregacja odpadów zielonych

 

Szczegółowych informacji w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami udzielają pracownicy urzędu gminy, pok. nr 15 tel. 94 35 14 181.